the queen in me

אלישבע גולדווסר

Don't miss out! Only 1 month and 1 week left to submit a safety file

Summary

בכל אחת מאיתנו נמצאת המלכה הפנימית , לא תמיד אנחנו מודעים לה לא תמיד אנחנו רואים אותה ...המיצב הוא תזכורת לעצמנו ....

Full description of the concept

למה מלכה ? מי מלכה ? מה תפקיד המלכה ? המלכה כמטפורה לדרך בה אנו מתייחסים אל עצמנו , לדרך בה אנו חווים את חיינו , לדרך בה אנו מנהלים את חיינו .
למלכה יש ממלכה , הממלכה זה הגוף והנשמה . הדרך בה תבחר המלכה ללכת זו הדרך שלה לחיות את חייה . המלכה מנהלת את דרכיה בחוקים הנכתבים על ידיי עצמה כלומר, היא בוחרת מה הדרך הנכונה עבורה - לא אף אחד אחר .כדי לחוש את עוצמתה הפנימית על המלכה לתת את הדעת לבחירות שלה ... זו אחריות ....זו יצירה .... אנו יוצרים את היופי של עצמנו.
למה מלכה במדבר ? במידברן ? בתוך כל הכאוס , האורות , הצבעים , המוזיקה , הלדים הזוהרים, סופות החול והלילות ללא שינה , האינטרקציות הרבות והמשונות , בתוך כל אלו ועוד ישנה האפשרות לאבד את עצמי , את הנתיב שלי האישי, את הפנימיות הקסומה שלי , לשכוח את המלכה שבי.
אז איך זה עובד- המייצב יהיה כדמות של אישה הלבושה בגדיי מלכות הדורים , הכתר מעטר את ראשה , אך במקום פנים תהיה מראה אליפטית בגודל ראש אדם . המתבונן יראה את עצמו בתוך מסגרת המלוכה.
למה מלכה ולא מלך ? המייצב נועד להזכיר ולהרגיש את הצד הנשי שבי גם אם איני אישה , המיצב אינו מגדרי , הוא תחושתי הוא הוויתי - הוא המלכה שבי.
המייצב אינו רק אומנות ויזואלית יש לו ערך מוסף של חיפוש פנימי ועבודה פנימית .

About the group/Artist

אלישבע גולדווסר ממחנה באובב , שנה שעברה הייתי חלק מבניית המייצב" ליטוס בסטייה " והובלתי את הקמת מייצב " סלואו דאון " . בשנת 2015 הייתי גם חלק מבניית " עץ הבאובב"

How can other burners co-create with you?

מחפשת אנשים היודעים לייצור מודל של בגד שעליו אלביש את בגדיי המלכות , מחפשת מי שיעזור לי לעצב ולתפור ....

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special! Midburn is some awesome fucking shit. We dream together and breathe life into our mad and wondrous creations. Dreams need matter to come to life, and this is where we share resources to make that happen.