CouchDreaming

Yo_yo

תקציר החלום

Deep playa CouchDreaming, the best location for sharing dreams on couches. An open living room with several couches, where people can chillax and communicate about their lucid dreaming experiences at Midburn.

תיאור מלא של הרעיון

סלון המכיל שטיח , 3 ספות (של שלושה, שניים ויחיד) וספסל עץ גינתי. הפתעות מרעננות יצננו את המדבר הקשה במהלך היום, ובלילה תאורה מינימלית לבטיחות כדי שיוכלו לצפות בכוכבים. יומן "LucidDreamDiary" יאפשר לקהילה לשתף את חלומותיהם הצלולים במידברן, במציאות היומיומית ובמהלך שנתם. הסביבה פשוטה ומאפשרת לקהילת מידברן לשתף, להתפלצף, ולהנות על ספות בפלאיה.

על הקבוצה/אמן

שנה שנייה בה יו_יו מציג רעיון פשוט, מזמין ואינטראקטיבי. אחרי ההצלחה המסחררת של הטריפונג, כן כן, זה היה אני, הרעיון החדש הוא על ....... ספות , מי לא אוהב את הספה שלו ? כמו שנאמר בציטוט: מרוב ספות לא רואים את הפלאיה !

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

בואו להביא עוד ספות שיהיו יותר משלוש , אנחנו מחפשים double decker couch

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!