Smile

סמייל קמפ

תקציר החלום

החיוך הגדול ביותר בפלאייה, מסרטטים באוויר בשעות הלילה חיוך ענק שיגרום לכולם אושר
רק להסתכל ותבינו אותנו

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!