Good Advice Bad Advice

Dusty kids

תקציר החלום

בכל רגע אתה בוחר בין טוב לרע. לכל בחירה יש השפעה על העולם הפנימי והחיצוני. מתלבטים, אבודים, מבולבלים, מחפשים כיוון חדש בחיים או בפלאיה? בואו לשתף או לקבל עצה באחד משני דוכנים שיוצבו ביחד. עצה ברומו של עולם או עצת אחיתופל משעשעת :)

תיאור מלא של הרעיון

בחלומנו אנו רואים שני דוכנים עם שלטים גדולים מעליהם. מעל דוכן אחד כתוב ״Good Advice" ומעל הדוכן השני כתוב ״Bad Advice". שני הדוכנים ימוקמו
קרוב אחד לשני. בדוכנים יש כיסאות ישיבה שמשמשים את כל מי שחפץ להתיישב ולשרת את עוברי האורח במתן עצות. השלטים יוארו בLED-ים בוהקים אשר ייראו למרחק ביום ובלילה. שלט הGood Advice יואר בצבעים ירוקים עזים ואילו שלט הBad Advice בצבעים אדומים עוצמתיים. מעל הדוכנים יותקנו ציליות/יריעות מזמינות שיקראו לברנרים לשבת בחסותם גם ללא סיבה מיוחדת - כך אולי תיקרא בפניהם ההזדמנות לתת עצה מבלי להיות מוכנים לכך.

על הקבוצה/אמן

.

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

מתנדבים להקמה תחזוק ולפירוק תמיד דרושים

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!