Minimal Self & Others

Minimal Self & others

תקציר החלום

העצמי המינימלי הוא מרחב לחקירה עצמית במסגרת קבוצה תומכת. בתוך כדור מתכת עטוף אדם כגולם פרפר לפני הלידה . הקבוצה מסביב לכדור תומכת בתהליך האישי של האדם בכדור באמצעות מגוון חוויות יצירה ואינטואיציה.

על הקבוצה/אמן

minimal self & others הוקמה כקבוצה למחקר תודעה.

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

מוזמנים לבוא ליצור בסטודיו הפתוח. להשתתף בניסוי \ מחקר המתקיים חווה של ניר ורונן במתחם הבוטנים בפרדס חנה.

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!