PsycheLEDic

PsycheLEDic

תקציר החלום

הקרוסלה חוזרת! קרוסלה מוקפת בעמודי לדים אשר למראית עין סתם מרצדים, אבל כשעולים על הקרוסלה הקסם מתגלה במלואו!

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!