Good Advice Bad Advice

Dusty kids

תקציר החלום

מתלבטים, אבודים, מבולבלים, מחפשים כיוון חדש בחיים או בפלאיה? בואו לשתף או לקבל עצה באחד משני דוכנים מנוגדים שיוצבו באזורים שונים בכניסה לפלאיה. עצה ברומו של עולם או עצת אחיתופל משעשעת :)

תיאור מלא של הרעיון

בחלומנו אנו רואים שני דוכנים עם שלטים גדולים מעליהם. מעל דוכן אחד כתוב ״Good Advice" ומעל הדוכן השני כתוב ״Bad Advice". שני הדוכנים ימוקמו
הרחק אחד מהשני והברנר המשוטט לא יבחין בשניהם בו-זמנית. בדוכנים יש כיסאות ישיבה שמשמשים את כל מי שחפץ להתיישב ולשרת את עוברי האורח במתן עצות. השלטים יוארו בLED-ים בוהקים אשר ייראו למרחק ביום ובלילה. שלט הGood Advice יואר בצבעים ירוקים עזים ואילו שלט הBad Advice בצבעים אדומים עוצמתיים. מעל הדוכנים יותקנו ציליות/יריעות מזמינות שיקראו לברנרים לשבת בחסותם גם ללא סיבה מיוחדת - כך אולי תיקרא בפניהם ההזדמנות לתת עצה מבלי להיות מוכנים לכך. הצבת הדוכנים בשני צידי הפלאיה והרחק אחד מהשני הינה לצורך מניעת דילמה כלשהי וחיבור הברנר לתחושת הספונטיות והרדיקליות האופפת את הפלאיה אפילו במתן\קבלת עצות הרות גורל.
כמו כן, בדוכנים יונחו חוברות שיתנו השראה רדיקלית לבאי המיצג וצורך מתן המלצות ברוח המיצג.
את ההשראה למיצג קיבלנו מהברנינג-המן בנאוודה. בשיטוטינו בפלאיה נתקלנו בשלט ה-Good Advice באמצע השממה המידברית. כשהתקרבנו היבחנו באדם יושב ובוהה סביבו. ניגשנו לקבל עצה טובה אך נענינו בפנים תומהות שהופתעו מהבקשה....
יומיים לאחר מכן נתקלנו בצדה השני של הפלאיה בשלט ה-Bad Advice יתום, כי מי רוצה לחלק עצות רעות בברנינג מן? (:

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה ולהעשיר את המייצג בעוד רעיונות חסרי תקדים. netanel10k@gmail.com / vigdora100@gmail.com

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!