השעון של שרודינגר

טל אדלר

תקציר החלום

שעון במרכז הפלאיה המחולק ל 3 טבעות היוצר אירועים כביכול סתמיים בצורה אקראית לחלוטין שיכולה לייצר דינמקיה מעניינת. המסר העיקרי הוא שהאירוע הסתמי הזה גם קורה וגם לא קורה אלא אם נתערב (בהשתתפות) לפי עיקרון אי הוודאות של הייזנברג

תיאור מלא של הרעיון

הרעיון
העיקרון המרכזי במיצג הוא עיקרון אי הוודאות של הייזנברג. עיקרון זה בא מעולם מכניקת הקוונטים. העיקרון מנסה להסביר כי בעולם של אי וודאות רק בהתערבות ניתן למצוא תשובה למשוואת מיקום האלקטרון. את העיקרון הזה ניסה שרודינגר להסביר בעזרת פרדוקס החתול של שרודינגר. בפרדוקס זה שרודינגר שואל, במצב היפותטי בו יש קופסא סגורה ובה יש חתול ורעל, האם החתול חי או מת? התשובה לשאלה הזו היא; החתול גם חי וגם מת עד שנפתח את הקופסה. בעת פתיחת הקופסה אנחנו עצרנו את הניסוי ובו שתי האופציות תקפות: החתול אכל מהרעל ומת, או האופציה השנייה שהחתול לא אכל מהרעל והוא חי. על כן, המסקנה היא שעד שלא נתערב, כלומר, נפתח את הקופסא, כל האופציות תקפות בו זמנית ואני רוצה להעביר את הרעיון הפילוסופי הזה בפלטפורמה של המידברן שבה הכל יכול לקרות. אני מציע מערכת היוצרת אירועים כביכול סתמיים בצורה אקראית לחלוטין שיכולה לייצר דינמקיה מעניינת. המסר העיקרי הוא שהאירוע הסתמי הזה גם קורה וגם לא קורה אלא אם נתערב (בהשתתפות).

קצת טכני
המיצג הינו שעון על עמוד במרכז הפלאיה אשר מחולק ל3 טבעות
טבעת פנימית-שעון-המתאר מיקום גיאוגרפי בפלאיה-12 טמפל 11 אפיגי...
טבעת אמצעית-פעולה-רוקדים, שרים, מדברים, משחקים, קוראים...
טבעת חיצונית-תיאור של פעולה-בעצב, מחובקים, עם כיסוי עיניים, בלי לחשוף שיניים...

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

ברנרים נוספים יכולים להשתתף בשמחה בהוספת רעיונות לשים על טבעות השעון. כל מי שמעוניין להשתתף בכל שלב לפני אירוע המידברן מוזמן בשמחה

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!