laser dance

gitel & rom

תקציר החלום

5 עמדות, מכל עמדה כזו תשודר קרן לייזר. הקרן תגיב בתנועה לפי קול, כלומר ניתן לדבר והלייזר יגיב. זה גם יגיב למוסיקה כמובן

תיאור מלא של הרעיון

-

על הקבוצה/אמן

-

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

אין צורך כרגע

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!