laser dance

gitel & rom

אל תפספסי! רק חודש ו-2 שבועות נותרו להגשת תיק בטיחות

תקציר החלום

10 עמדות במעגל, מכל עמדה כזו תשודר קרן לייזר. הקרן תגיב בתנועה לפי קול, כלומר ניתן לדבר והלייזר יגיב. זה גם יגיב למוסיקה כמובן

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!