Reflectopus

עוזי מדן

אל תפספסי! רק שבוע ו-3 ימים נותרו להגשת בקשות למענק מקרן מידברן

תקציר החלום

תמנון ענק מנירוסטה בשילוב עשן ותאורה, התמנון הוא מקור צל בשעות היום החמות ותחתיו ניתן לעשות מדיטציה, יוגה או מנוחה כללית ובלילה יהיה מקום מפגש מואר ובטוח

תיאור מלא של הרעיון

תמנון ענק מנירוסטה בשילוב עשן ותאורה. התמנון בעל שני מנגנונים: אחד הוא הסוואה ע"י שילוב מראה חיצוני עם הסביבה והשני התקפה ע"י יריקת דיו על מנת מיסוך היריב, הפסל ישלב את המנגנונים הללו באינטראקטיביות של השתקפות החומר בשילוב של תאורה ועשן.

על הקבוצה/אמן

עוזי מדן - פסל ויוצר

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

כל עזרה תתקבל בברכה

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!