Free Dome

The Uncampable

אל תפספסי! רק שבוע ו-3 ימים נותרו להגשת בקשות למענק מקרן מידברן

תקציר החלום

בואו למקדש ה-Free Dome, עמדו ממש מתחת לחישוק המנצנץ, עם אדם אהוב או עם זר מוחלט
ותקריבו נשיקה להוּלה, אלת האהבה של מידברן.
כן, זהו הדבקון של מידברן - המידבקון!

תיאור מלא של הרעיון

המיתולוגיה מספרת על הוּלה, אלת האהבה של מידברן, שלכבודה הוקם מקדש ה-Free Dome.
זוגות אוהבים או אנשים שזה עתה הכירו צריכים לעמוד במרכז ה-Free Dome, ממש מתחת לחישוק המנצנץ,
ולהקריב נשיקה על מנת לשמור על החופש, האהבה וההרמוניה במידברן.
כן, זהו הדבקון של מידברן - המידבקון!

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!