Free Dome

The Uncampable

 • ₪301 ~

  ערך הלבבות ב-₪

  81

  לבבות שהתקבלו

  ₪394

  מלגת קרן האמנות

  ₪694

  מומנו

  ₪1,649

  עלות מינימלית

  ₪2,420

  עלות מקסימלית

 • תקציר החלום

  בואו למקדש ה-Free Dome, עמדו ממש מתחת לחישוק המנצנץ, עם אדם אהוב או עם זר מוחלט
  ותקריבו נשיקה להוּלה, אלת האהבה של מידברן.
  כן, זהו הדבקון של מידברן - המידבקון!

  תיאור מלא של הרעיון

  המיתולוגיה מספרת על הוּלה, אלת האהבה של מידברן, שלכבודה הוקם מקדש ה-Free Dome.
  זוגות אוהבים או אנשים שזה עתה הכירו צריכים לעמוד במרכז ה-Free Dome, ממש מתחת לחישוק המנצנץ,
  ולהקריב נשיקה על מנת לשמור על החופש, האהבה וההרמוניה במידברן.
  כן, זהו הדבקון של מידברן - המידבקון!

  מה זה?

  מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!