Free Dome

The Uncampable

 • 187


  מומנו

  ~444


  מינימום

  ~652


  יעד

  ₪694


  מומנו

  ₪1,649


  מינימום

  ₪2,420


  יעד

 • תקציר החלום

  בואו למקדש ה-Free Dome, עמדו ממש מתחת לחישוק המנצנץ, עם אדם אהוב או עם זר מוחלט
  ותקריבו נשיקה להוּלה, אלת האהבה של מידברן.
  כן, זהו הדבקון של מידברן - המידבקון!

  תיאור מלא של הרעיון

  המיתולוגיה מספרת על הוּלה, אלת האהבה של מידברן, שלכבודה הוקם מקדש ה-Free Dome.
  זוגות אוהבים או אנשים שזה עתה הכירו צריכים לעמוד במרכז ה-Free Dome, ממש מתחת לחישוק המנצנץ,
  ולהקריב נשיקה על מנת לשמור על החופש, האהבה וההרמוניה במידברן.
  כן, זהו הדבקון של מידברן - המידבקון!

  מה זה?

  מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברן זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!